Cách chơi Baccarat và giành chiến thắng

Mã SP : Baykal HGL

Loại

Chiều dài cắt

Chiều dày cắt (thép đen)

mm

mm

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model HGL 2600x6

2600

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model HGL 3100x6

3100

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model HGL 3100x8

3100

8

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model HGL 3700x6

3700

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model HGL 4100x6

4100

6