Quy tắc rút bài Baccarat

Mã SP : Baykal HNC

Loại

Chiều dài cắt

Chiều dày cắt (thép đen)

mm

mm

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 3100x6

3100

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 3100x10

3100

10

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 3100x13

3100

13

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 3100x16

3100

16

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 3100x20

3100

20

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 3100x25

3100

25

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 4100x6

4100

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 4100x10

4100

10

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 4100x13

4100

13

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 4100x16

4100

16

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 4100x20

4100

20

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 6100x6

6100

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 6100x10

6100

10

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 6100x13

6100

13

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 6100x16

6100

16

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển CNC model HNC 6100x20

6100

20