Loại

Chiều dài cắt

Chiều dày cắt (thép đen)

mm

mm

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 3100x6

3100

6

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 3100x10

3100

10

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 3100x13

3100

13

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 3100x16

3100

16

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 3100x20

3100

20

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 4100x10

4100

10

Máy cắt tôn thủy lực Baykal điều khiển NC model MGH 4100x13

4100

13