Sự kiện Du thuyền Baccarat

Mã SP : SKU00095

Sự kiện Du thuyền Baccarat sử dụng nguồn khí nén để vận hành máy, giảm nhân công, phù hợp với các cơ sở sử dụng thường xuyên

MODEL

Cắt thép đen

Cắt thép không rỉ

Góc cắt

Chế độ vận hành

Cữ trước

Cữ sau

Trọng lượng bao gói

Kích thước bao gói

A-5216

1.6mm x 1320mm

0.9mm x 1320mm

1° 40'

Khí nén

600 mm

600 mm

722kg

1920 x 900 x 1360mm